Höftleder – HD

HD är en av de vanligaste ärftliga sjukdomarna hos hund. Arvbarheten anses vara relativt låg och sjukdomen styrs av flera gener och dessutom av miljöfaktorer.

Höftledsdysplasi är en felaktig utveckling av höftleden och den är relativt vanlig hos många hundraser. Generellt kan man säga att de mindre hundraserna har mindre problem av höfledsdysplasi än större och tyngre hundraser.

Problemet gör att höftleden blir instabil, något som i sin tur leder till brosk- samt benpålagringar runt ledskålens kanter och deformering av lårbenshuvudet. I hur hög grad detta sker beror bland annat på hundens kroppsvikt och graden av dysplasi. Vid röntgenundersökning av höftlederna kan man bedöma graden av felaktig utveckling av leden och dessutom hur mycket pålagringar som
bildats. Förekomsten av höftledsdysplasi ökar med åldern. Ju äldre hundarna är vid röntgentillfället desto högre förekomst och grad av dysplasi.

Svenska Kennelklubben gör en central bedömning och registrering hundens höftleder (efter ägarens godkännande) när de har bedömt röntgenresultatet – som ett led i ett genetiska hälsoprogram för bekämpning av höfledsdysplasi. Parsonklubben har satt som mål i RAS 3.0 från 2016 att 80% av parningarna ska ha minst en röntgad föräldrarindivid.

När hunden skall röntgas skall den vara minst 12 månader gammal, ID-märkt och man skall ha med sig hundens registreringsbevis till veterinären. Hunden kommer röntgas liggande på rygg utsträckt varför man söver/sederar hunden så att den kan ligga helt still och vara avslappnad vid röntgentillfället. Det är viktigt att vara medveten om att denna medicinering gör att man måste följa den karenstid som finns för deltagande i utställning, prov, tävling och träning i Nationellt dopingreglemente för hund.

Efter röntgen skickar veterinären plåtarna (givet att ägaren godkänt detta) för bedömning hos SKK och efter att man betalat för detta till SKK dröjer det ett par veckor innan man får hem deras utlåtande i brevlådan. Samtidigt publiceras resultatet i SKK:s registeruppgifter på den aktuella hunden.

Man graderar en hunds höftledsstatus enligt följande
⦁ A – normala höfter grad A
⦁ B – normala höfter grad B
⦁ C – Lindrig dysplasi
⦁ D – Måttlig dysplasi
⦁ E – Höggradig dysplasi

Röntgenresultatet registreras sedan hos SKK varför ingen dokumentation behöver
sändas till uppfödare eller Parsonklubben.

.