Styrelsen

Behöver du kontakta någon i Svenska Parson Russell Terrierklubben?

Här finner du namn och kontaktinformation (klicka på bild och scrolla neråt) för samtliga i styrelsen. Styrelsens kommittéer – avelskommitté och jaktombud – samt aktitvitetsansvariga lokalombud finns under egna flikar. Dessutom kan du nå hela styrelsen via en enda epostadress – styrelsen@parsonklubben.se

 

Styrelsen informerar >>>
Arkiv, protokoll mm (kräver inloggning) >>>

Revisorer
Ann-Charlotte Steen
Tommy Torstenson

Revisorsuppleanter
Anne-Marie Stenberg
Vakant

Valberedning
Silvana Schiöler, smk
Annica Andersson
Anna Persson
Åter till Klubben >>>