Newsletter

Newsletter är Svenska Parson Russell Terrierklubbens medlemstidning som
utkommer två gånger per år och vänder sig till klubbens medlemmar.

Tidningen skall spegla parsonklubbens verksamhet med såväl fasta avdelningar
(såsom webb-, avels-, MH-spalt, jakthörna, valpförmedling) som spontant inkommet,
beställt redaktionellt material och med resultatet av redaktörens vedermödor.

Material från medlemmarna i form av text och bild mottages tacksamt.
Material skickas till redaktionen via
redaktion@parsonklubben.se

Manusstopp
Nr 1: 1 maj
Nr 2: 1 november

Tidningen utkommer cirka fyra veckor efter manusstopp.

Material
Färdiga annonser i A4, Jpg, Indesign, Word eller pdf-format.
Storleken på sidans tryckbara yta 182 x 266 mm.

Annonspriser för medlemmar
• Helsida färg 500 kr
• Helsida sv/v 200 kr
• Halvsida sv/v 100 kr
• Kvartssida sv/v 50 kr

Annonspriser för icke medlemmar
· Helsida färg 750 kr
· Helsida sv/v 300 kr
· Halvsida sv/v 150 kr
· Kvartssida sv/v 75 kr

Observera. Annonsen måste betalas före manusstopp.

 

 

 

 

Arkiv >>>
Åter till Klubben >>>