Viltspår

Våra parson är  i första hand grythundar, men många har upptäckt tjusningen med att gå viltspår. Parson har även goda förutsättning att bli duktiga eftersökshundar. Varje jaktlag är skyldiga att ha en särskilt tränad eftersökshund som kan vara på plats senast två timmar efter skott. Dessutom krävs tränade ekipage när vilt trafikskadats.

Träning
Du lägger ett viltspår genom att droppa blod och dra en klöv efter dig. För att vara säker på var spåret går så snitslar man. I slutet av spåret knyter man klöven vid till exempel ett träd. Det första spåret behöver inte vara så långt. Spåret ska sedan ligga ett tag innan hunden går det, minst 30 minuter. Detta för att doftmolekylerna ska sjunka till marken och hunden sänka näsan och inte leta dofter uppe i luften. Sedan ökar man liggtiden, spårlängden, låter hunden spåra i olika väder och ökar svårigheterna tills man tycker att hunden är färdig för att gå prov. Hunden ska framföras i lina samt gärna ha en särskild spårsele eller spårhalsband. Detta gör också att hunden kommer att förknippa sin utrustning med det jobb den förväntas utföra. Det är alltså bra att ha en särskild sele/halsband som bara används vid spårning.

Anlagsprov
Det första prov man gör är ett sk. anlagsprov.
Anlagsprovet är ett 600 meters blodspår med fyra vinklar och ett bloduppehåll på 15 meter på en raksträcka. Till spåret ska anändas 1/3 liter blod. Spåret ska ligga 2-5 timmar innan hunden får gå det. Man kan bara bli godkänd eller icke godkänd. Blir man godkänd så får man starta på öppenklass. Har man ett godkänt anlagsprov viltspår, ett godkänt apporteringsprov gryt och godkänt anlagsprov gryt är man godkänd eftersökshund gryt och kan få diplom från Svenska Grythundklubben. Detta är en inofficiell titel.

Öppenklass
Nästa provklass heter öppenklass.
Det är 600 meter långt, fyra vinklar och har bloduppehåll i vinkel samt en återgång. Även här ska det användas 1/3 liter blod. I slutet av spåret gör man ett skottprov med hunden. Sedan får hunden fortsätta att spåra till slutet. Spåret ska ligga 12-24 timmar. Har man tre 1:a pris i öppenklass viltspår får man titeln svensk viltspårchampion, SE VCh. Man kan få 1:a pris, 2:a pris, 3:e pris eller 0 pris.

Om du vill veta mer finns det ofta kurser att gå samt flera böcker om viltspår och eftersök.

>>> SKKs viltspårbestämmelser – hämta pdf

 

Åter till Aktiviteter >>>