DNA-test Linsluxation

Enligt styrelsebeslut: DNA-testresultat PLL publiceras i CK-boken, på hemsidan och i Newsletter. Se mer här>>>

DNA-test för linsluxation

I oktober 2009 hade Animal Health Trust (AHT) i England, färdigt ett DNA-test för linsluxation.
Testet påvisar om hunden är fri (normal), bärare eller affekterad, av den muterade genen som ger linsluxation.

Testet utförs som svabb-test, och detta (swab kit) kan beställas via AHT:s hemsida: http://www.ahtdnatesting.co.uk där också mer information om detta finns: www.aht.org.uk/genetics_pll.html AHT skriver att alla insända svabbtest, oavsett om ID-kontroll genomförts av hunden eller ej, kommer att avläsas, och svaret skickas till ägaren. De skriver också att testet kan utföras hemma eller av veterinär. Har man gjort testethos veterinär markeras det på resultatet att ID-kontroll gjorts.

Testet kostar 42 engelska pund. Beställningar av svabbar görs via http://www.ahtdnatesting.co.uk.

Viktigt!

SKK har inte hunnit validera detta test, än mindre tagit ställning till om det blir aktuellt med en central registrering på SKK av resultat från detta test. I dagsläget kräver SKK blodprov för alla andra DNA-test som centralregistreras och detta test vi talar om här är alltså ett svabbtest som görs i munnen.

Att tänka på!

Om du väljer att testa din hund så rekommenderar vi att du låter din veterinär utför testet. Då identifieras hunden genom koll av microchip/tatuering/ registrerings-nummer och -parallellt med de dokument som fylls i för AHT:s räkning .

På AHT:s hemsida kan du hämta nödvändiga formulär, och instruktioner på svenska om hur
testet ska genomföras, som du tar med till din veterinär.

Klubben klargör:

Normalt införs endast hälsokontroller registrerade på SKK i CK-boken + BAER och tandintyg.

SPRTK:s styrelse har fattat beslutet i maj 2014 att registrera resultat från DNA-testet för linsluxation i CK-boken med uppgift om id-kontroll genomförts av veterinär eller ej:

Sänd

kopia på testresultat från AHT till:

Parsonklubben
c/o Anna Käll
Bävervägen 18
513050 Sparsör

eller maila digitala kopior till ak@parsonklubben.se.

Uppge om ni önskar resultatet i Ck-boken.

Det som kan föras in i Ck-boken är PLL fri, anlagsbärare eller affekterad (clear, carrier, affected).

Resultaten av detta test är självklart intressant för rasens fortsatta avelsarbete.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Avelskommittén

Med vänlig hälsning, styrelsen & AK för SPRTK.