Grytprov m.m.

Här publicerar vi jaktförberedande prov

  • grytanlagsprov (GA) kvalitet 1 (jaktmeriterande) och kvalitet 2 (motsvarande det äldre karaktärsprovet) – fr.o.m. 1/4 2012
  • godkänt grytkaraktärsprov (GKA), grytapporteringsprov (GAP) och grytanlagsprov (GA , grytanlagsprov sprängare/förliggare ( GAs/GAf) –  t.o.m. 31/3 2012
  • grytjaktprov 1a- och 2:a-pris (fr.o.m. 1/4 2012)
  • grytjaktprov (Gk GJs/GJf) t.o.m. 31/3 2012
  • Anlagsprov fält  (arr SvTeK/TJTK)
  • Anlagsprov skog (arr. SvTeK/TJTK)

Finska grytprov i provgryt LUT och grytjaktprov LUME.
Sänd bild och uppgifter till webmaster@parsonklubben.se.