Knäleder – Patella

Patellaluxation förekommer på terrierraserna. Patellaluxation innebär att knäskålen (patellan)
kan förflyttas från sin normala position antingen utåt (lateral luxation) eller inåt (medial luxation).
Det senare är det mest vanliga. Att en luxation uppstår kan bero på flera saker men det finns en del
som tyder på att ärftlighet finns med i bilden. Bakomliggande orsaker kan vara utplaning av delar av
knäleden och/eller eftergift i knäledens ledband, ledkapsel och omkringliggande muskulatur.
Förändringen kan även orsakas av felaktig vinkel mellan lårben och lårbenshals och/eller av onormal
riktning på lårbensaxeln. Förändringarna i lårbenet kan i sin tur orsakas av felaktig mineral- eller
hormonomsättning.
Många hundar med patellaluxation är symtomfria men felet kan konstateras genom palpatorisk under-
sökning av knäleden. Palpation innebär att man undersöker genom att bara använda händerna. I gravare
fall uppträder återkommande eller konstant hälta. Om knäskålen är permanent luxerad får hunden en
typisk, knäande gång.

Undersökning av knäleden görs av veterinär när hunden är minst 12 månader gammal, lämpligen i sam-
band med ettårsvaccinationen.

Man graderar patellaluxation på en skala från 0 till 3:

  • 0: Normal
  • Grad 1. Patella kan luxeras manuellt men återgår spontant till normalt läge.
  • Grad 2. Patella kan lätt luxeras antingen manuellt eller spontant och kan förbli luxerad.
  • Grad 3. Patella är permanent luxerad.

Resultatet registreras efter ägarens godkännande hos SKK och sker det behöver inget
intyg sändas till Parsonklubben.