Freestyle

Freestyle är en relativt ny hundsport i Sverige.
Den blev officiell första januari 2007 och kan enklast beskrivas som ”dans med hund”.

Till egen musik koreograferas ett dansprogram.
Programmet bedöms efter svårighetsgrad, samarbete och helhetsintryck.
2-3 domare poängsätter på tävlig, där maxpoäng är 100.

Man tävlar i tre olika klasser, I (lätt), II (medel) och III (svår).
För att flyttas upp till högre klass måste man uppnått minst 70 poäng.

Exempel på moment:
Åtta: Hunden utför en åtta mellan förarens ben när denna står stilla.
Slalom: Hunden går här ”sick sack” mellan förarens ben när föraren rör sig framåt.
Sla: Här går hunden ”sick sack” mellan förarens ben när denna går bakåt.
Sack: Föraren rör sig bakåt, hunden backar in mellan förarens ben i rörelse som slalom.
Snurr: Hunden tar ett varv runt sig själv åt höger. (Obligatorisk i klass I samt II.)
Spinn: Hunden tar ett varv runt sig själv åt vänster. (Obligatorisk i klass I samt II.)
Runt: Hunden cirkulerar runt föraren.
Om: Hunden cirkulerar baklänges runt föraren.
Ut: Hunden rör sig runt sin förare på avstånd, samma grundprincip som runt mig.
Ben: Hunden cirkulerar runt förarens ena ben.
Bakåt: Hunden backar antingen med föraren eller utifrån föraren på distans.
(Obligatorisk i klass II, hunden skall arbeta minst 4 m från föraren någon gång under programmets gång.)
Hopp: Hunden hoppar fritt i luften eller över del av föraren. Denna del kan vara exempelvis en arm eller ett ben.
Zebra: Hunden balanserar på bakbenen.
Jump: Hunden hoppar på bakbenen emot sin förare.
Flint: Hunden hoppar på bakbenen ifrån sin förare.
Buga: Hunden böjer framkroppen mot marken med bakdelen fortfarande i luften.
Gråta: Hunden sätter sin framtass över nosen.
Ducka: Hunden sänker huvudet mot marken och tar sedan upp det igen.
Putt: Hundens tassar och förarens händer vidrör varandra i en puttande rörelse.
Kull: Hunden hoppar upp med sina framtassar på förarens kropp och sedan ner på marken.
Kö: Hunden går med sina framtassar efter föraren med tassarna på förarens kropp.
Tassen: Hunden lyfter sin högra tass.
Andra: Hunden lyfter sin vänstra tass.
Rulla: Hunden ligger ner och rullar ett högervarv.
Lur: Hunden ligger ner och rullar ett vänstervarv.
Krypa: Hunden kryper på marken.
Igenom: Hunden passerar igenom förarens ben i valfri riktning.
Back: Hunden hoppar upp på förarens rygg.
Vänd om: Hunden backar in mellan förarens ben med bakdelen.
Volta: Hunden hoppar upp på förarens bröst och slår ifrån med tassarna.

>>> Läs mer om Freestyle på SKKs webbplats www.hundfreestyle.se

Åter till Aktiviteter >>>