Parson som genomfört BPH

Här presenteras parsonhundar som nyligen genomfört BPH – Beteende- och  personlighetsbeskrivning hund. Läs mer om SKK:s nya mentalbeskrivningen här>> Om man vill studera enskild hunds beskrivning så finns protokoll, spindeldiagram och sammanfattning på SKK:s Advelsdata. Sänd  in bild på din hund med information om var och när BPH:t genomfördes till webmaster@parsonklubben.se.

2017:

SE11053/2016 Cwn Annwfn Jolly Good Fellow
SE13671/2013 Vindgårdens Calvin Klein
SE14355/2012 Tinchens Moonflower
SE20423/2016 Tinchens Rocket Man
SE22313/2015 Hökmossens Bellamia
SE22899/2016 Good Girl’s Karl Malone
SE22901/2016 Good Girl’s Michael Jordan
SE22902/2016 Good Girl’s Panda Magic
SE36149/2015 Vindgårdens Foppa
SE36150/2015 Vindgårdens Filou
SE43726/2015 Emblazy’s Only A Hero
SE43729/2015 Emblazy’s Outstanding Arrow
SE43730/2015 Emblazy’s Overflowing Elektra
SE43766/2016 Sequidilla’s The Explorer
SE43780/2015 Tinchens Summer Season
SE43783/2015 Tinchens Summer Sensation
SE44705/2012 Faniloharoos Yellow-Fairy
SE46162/2016 Parsonalities Aloha
SE48095/2016 Parsonalities Take Time To Be Kind
SE48097/2016 Parsonalities Save The Planet