Birkerød 4-5/3

I helgen hade Danska terrierklubben utställning i C. Parsonalities Wildstar ”Wille” blev BIR på lördagen, Chantelou vinnare och ny Dansk champion.  Domare Goran …

Digital konferens med tema RAS

Välkommen till Parsonklubbens digitala konferens med tema RAS (Rasspecifik AvelsStrategi). Alla medlemmar som är intresserade av avelsfrågor är varmt välkomna. Vare sig …

Skriv för Newsletter

Kort eller långt, enkelt eller komplext, skojigt eller allvarligt – inget är tråkigt när det gäller våra hundar och vad vi gör …

Glöm inte att svara på enkäten

Avelskommittén  är mycket tacksam för alla de svar på enkäten som kommit in till oss. Det är värdefull information om rasens hälsa …