Currently browsing

Page 2

Digital konferens med tema RAS

Välkommen till Parsonklubbens digitala konferens med tema RAS (Rasspecifik AvelsStrategi). Alla medlemmar som är intresserade av avelsfrågor är varmt välkomna. Vare sig …

Skriv för Newsletter

Kort eller långt, enkelt eller komplext, skojigt eller allvarligt – inget är tråkigt när det gäller våra hundar och vad vi gör …

Glöm inte att svara på enkäten

Avelskommittén  är mycket tacksam för alla de svar på enkäten som kommit in till oss. Det är värdefull information om rasens hälsa …

Motionera mera

  Styrelsen påminner om att motioner till nästkommande årsmöte 2023, ska vara inkomna till styrelsens sekreterare (e-post: sekreterare@parsonklubben.se) senast den 1 november …

Utställningschampionat

På Norrköping Nordic Dog Show den 21 augusti blev Själhundars Arnulf BIM med Nordic Show Cert samt fick sitt tredje Cert och …

Utställningsresultat Åland 24/9

  På Åland International Dog Show den 24 september blev Beachrunner’s Targa BIR med finskt certifikat och CACIB. Domare var Johan Juslin, …

Högbo Int 17/9

På Högbo Internationella utställning den 17 september blev Beachrunner’s Targa BIR med Cert och CACIB . Domare var Lillian Lleton, Danmark.