Glöm inte att svara på enkäten

Avelskommittén  är mycket tacksam för alla de svar på enkäten som kommit in till oss. Det är värdefull information om rasens hälsa och för underlag till vår revidering av RAS.

Ni som ännu inte har fyllt i enkäten har möjlighet att göra det fram till den 30 oktober.

Läs vidare i det tidigare inlägget här.