Currently browsing author

LenaMT

Digital konferens med tema RAS

Välkommen till Parsonklubbens digitala konferens med tema RAS (Rasspecifik AvelsStrategi). Alla medlemmar som är intresserade av avelsfrågor är varmt välkomna. Vare sig …

Skriv för Newsletter

Kort eller långt, enkelt eller komplext, skojigt eller allvarligt – inget är tråkigt när det gäller våra hundar och vad vi gör …

Glöm inte att svara på enkäten

Avelskommittén  är mycket tacksam för alla de svar på enkäten som kommit in till oss. Det är värdefull information om rasens hälsa …

Motionera mera

  Styrelsen påminner om att motioner till nästkommande årsmöte 2023, ska vara inkomna till styrelsens sekreterare (e-post: sekreterare@parsonklubben.se) senast den 1 november …

Utställningschampionat

På Norrköping Nordic Dog Show den 21 augusti blev Själhundars Arnulf BIM med Nordic Show Cert samt fick sitt tredje Cert och …

Utställningsresultat Åland 24/9

  På Åland International Dog Show den 24 september blev Beachrunner’s Targa BIR med finskt certifikat och CACIB. Domare var Johan Juslin, …