Vill ni skänka hederspriser eller andra priser till specialen?

Kontakta i så fall Maria Bergenholt via mejl med vilken klass ni önskar skänka till.

Senast 10 augusti.

Maria.bergenholt@gmail.com

Hälsningar

Specialen arrangörerna