Viktig läsning från SKK.

Svenska Kennelklubbens grundregler rymmer en ”avelsparagraf” som riktar sig till dig som bedriver hundavel.  SKK har tagit fram en vägledning som tar en närmare titt på vad grundreglerna säger om avel i praktiken. Läs mer här>>