Valberedningens förslag till ny styrelse

Nu kan ni ta del av valberedningens förslag till den nya styrelse som man kommer att föreslå medlemmarna på söndagens årsmöte i Hällekis. De nyföreslagna personerna presenterar sig själva på de efterföljande sidorna. 
Se separat årsmötesinbjudan >>.

Valberedningens styrelseförslag med presentation av föreslagna nya ledamöter och suppleanter >>

Kontakta Katarina Johansson, sammankallande i valberedningen, via kenneljoygarden@gmail.com el. 0706-19 9966.