Valberedningens förslag på ny styrelse 2014

Valberedningens Britt Pereira och Katarina Johansson presenterar nedan sitt förslag till ny styrelse i Parsonklubben för 2014:

Ordförande Tommy Torstenson                         Nyval   1 år

Ledamot Silvana Schiöler                                      Vald till 2015

Ledamot Susanne Sjöberg Fogelström            Vald till 2015

Ledamot Catrin Rönnlund                                    Fyllnadsval 1 år

Ledamot Anja Månström                                      Nyval   2 år

Ledamot Sara Karlsson                                         Nyval   2 år

Ledamot Anne Karlsson                                       Nyval   2 år

Suppleant  Sofie Dahl                                            Omval  2 år
Suppleant  Eva Dyringer                                       Fyllnadsval  1 år

Revisor Anne-Charlotte Steen                           Omval  1 år
Revisor Kicki Andersson                                      Omval  1 år
Revisor Suppleant Mats Skarfors                      Omval  1 år
Revisor Suppleant Siv Pettersson                     Nyval  1år

Personpresentationer>>