Uppflyttade till hoppklass 2

Joygarden’s Pride Bride med förare Katarina Johansson blev 2:a placerade i
Kungälvs BK den 22/10  i hoppklass 1 och är därmed uppflyttade till hoppklass 2.
.