Uppflyttade i agility till hoppklass 3

Boomerang med förare Sara Karlsson blev uppflyttade till hopp 3 i Gävle den 5 juli.

Tidigare uppflyttade parson >>