Styrelsens månadsbrev juli 2011

Mitt-i-sommaren-hälsning från Parsonklubbens styrelse till medlemmarna kommer från ledamoten Maria Bergholt.

Läs månadsbrev juli här >>