Styrelsearbete i Parsonklubben

Om ni är intresserade av att arbeta i Parsonklubbens styrelse hör av dig till valberedningens sammankallande Katarina Johansson på kenneljoygarden@gmail.com.

Ni behöver inte ha erfarenhet av styrelsearbete tidigare det viktigaste är ett genuint intresse för rasen.

Mvh Valberedningen gm. Katarina