Stockholm: Trimlektion och raspresentation av Svante Frisk

Den 24/11 kl 1000 startar en trimlektion för Svante Frisk.  Hundarna kommer därefter att vara utställningsklara inför Stockholm Hundmässa.
Medtag lunch!

Direkt därefter följer en spännande raspresentation!

Anmälan är bindande och görs till kicki26@hotmail.com. Avgiften inbetalas till Parson-klubbens plusgiro 79 97 48-9 och märks ”Svante”. Trimlektionen 500 kr och 150 kr för presentationen alt 600 kr för båda.