Söker du parsonvalp? Läs detta först.

Parsonklubbens avelsrekommendationer

Enligt beslut fattade av Parsonklubbens årsmöten rekommenderar rasklubben uppfödarna att:

– alla avelsdjur är HD-röntgade och BAER-testade före parning

– att tik ej paras före 1,5 års ålder

– att hanhund ej används i avel före 1,5 års ålder

– att en hanhund används till maximalt 30-35 valpar

– inavelsgraden ej överstiger 6,25%

Som valpköpare är det viktigt att notera att detta är rekommendationer, inte krav för att annonsera här. För att få valpförmedling krävs dock att båda föräldradjuren har lägst en 2:a i kvalitet på officiell utställning alt. officiell arbetsmerit. Uppfödarna har ett antal hälsotester och liknande att tillgå för att försäkra sig om att avelsdjuren är friska så att parningen följer SKK:s grundregler. Uppfödare är dessutom skyldiga att upplysa om dom eventuella avvikelser och sjukdomar som man vet finns i stamtavlan på hunden de säljer.

Hälsoundersökningar

  • Höftledsröntgen (påvisar hundens HD-status)
  • Patellaundersöknng (om knäleden, patellan, tenderar till att luxera)
  • Hörseltest (BAER-test)
  • DNA-test för Linsluxation (Primary Lens Luxation, PLL)
  • Ögonlysning (diagnostiserar ett stort antal ögonsjukdomar, dock färskvara och undersökningen bör inte vara äldre än 12 mån inför avel)

Fråga gärna uppfödaren om valparnas föräldrar har genomgått några av dessa undersökningar.

Lyssna noga på svaren

– det kan finnas goda skäl till varför uppfödaren har valt att göra (eller för den delen avstå) ett eller annat av dessa test.

Parson Russellterriern i Sverige är att betrakta som en frisk ras och det är en Parsonklubbens viktigaste uppgifter att se till att den fortsätter att vara det.

Vill ni veta mer om dessa föräldradjurens titlar, meriter och gjorda hälsoundersökningar kan ni – utöver de svar ni får direkt från uppfödarna och deras hemsidor – även söka i dessa källor:

Läs gärna även: