SKK: Förtäckta smällare skapar ett helvete!

Pressmeddelande från SKK:
Nyår är i antågande och vad som tidigare kallades smällare har under tillverkarnas
överinseende fått nya sofistikerade namn som döljer vad det egentligen handlar
om. Vad som döljs bakom namn som Airbomb och Magic Pack är i själva verket
smatterband och bombtårtor! De har i stort sett samma effekt som smällare och
är ett helvete för många av landets hundar.

Svenska Kennelklubben vänder sig starkt mot att vissa butikskedjor utan anknytning
till pyrotekniska produkter, såsom exempelvis Plantagen och Rusta, dagarna före nyår
börjar sälja dessa förtäckta fyrverkeriprodukter. Likaså att det under samma tid växer upp
mindre nogräknade butiker av allehanda slag med samma syfte.

Men det finns föredömen såsom ICA Maxi i Häggvik, och många andra, som tagit
ställning och inte säljer några fyrverkerier i år! Ett utmärkt alternativ till fyrverkerier är
de Thailändska lyktorna tillverkade av flamsäkert papper som dessutom är biologiskt
nedbrytbara.

Elva år har gått sedan Riksdagen hösten 2000 beslutade om ett förbud mot så kallade
smällare. Istället för att sälja rena smällare, där själva knallen är den främsta effekten,
saluförs nu raketer med smällarens ljudeffekter – vilket alltså fortfarande är lagligt.
Svenska Kennelklubbens uppmanar dig som har en hund som är rädd eller reagerar för smällare:

• Res bort till glesbefolkade områden om det är möjligt.
• Motionera hunden ordentligt under dagen och se till att den är rastad i god tid innan den värsta skjutandet
börjar.
• Håll hunden inomhus, dra för gardiner och sätt på musik för att dölja ljudet och ljusen från raketerna.
Lämna inte hunden ensam.
• Om hunden blir orolig – ömka eller bestraffa den inte. Försök istället avleda uppmärksamheten med en
rolig leksak eller ett tuggben till exempel. Om den gömmer sig låt den vara.
• Om hunden ändå är utomhus – håll den alltid kopplad under nyårsfirandet så att den inte kan rusa iväg
i panik.
• Är problemen allvarliga – uppsök veterinär i god tid för eventuell medicinering.
• Även om din hund inte tidigare visat obehag vid smällare bör du hålla din hund borta från det värsta
smällandet på nyårsnatten. Det kan räcka med en obehaglig upplevelse för att hunden ska få problem för
livet.

Svenska Kennelklubben stödjer ”Smällarupproret” (www.smallarupproret.se), som bedriver
en kampanj för att lagar och regler ska följas.

Regelverket säger att:
• Barn och ungdomar under
18 år inte får köpa eller
använda fyrverkerier. Att
köpa fyrverkerier till en
person under 18 år är
jämställt med att langa
alkohol.
• Pyrotekniska varor får
inte användas utan tillstånd
från polismyndigheten,
om användningen
innebär risk för skada
eller olägenhet för person
eller egendom (hundar
räknas i det här fallet som
egendom).
• Att utsätta djur för fyrverkerier
är oförenligt
med bland annat djurskyddslagen,
som säger
att djur ska behandlas väl
och skyddas mot onödigt
lidande.

För mer information – kontakta Svenska Kennelklubben
Pressansvarig Hans Rosenberg
Telefon: 08-795 30 18, 0705-83 83 32
E-post: hans.rosenberg@skk.se