Satsning på utvecklingsbara agilityekipage

Joygardens Pride Bride o Martin Skönvall i utvecklingsteamet
Joygarden’s Pride Bride med förare Martin Skönvall har blivit antagna till agilitylandslagets nysatsning U-team.

AGILITY U-TEAM 2013

Kriterier för att bli uttagen i U-TEAM
Det är fritt för arbetsgruppen utan motivering att välja ut det team man anser är
lämpligast och har rätt att frångå nedanstående kriterier.
”U-team Sverige” vill nå utvecklingsbara ekipage som kan komma att utgöra en
del av svenska agilitylandslaget. Därför kallas det U-team.
Urvalet kommer göras bland existerande etablerade ekipage och nya förmågor
som har kapacitet.
Vi vill göra förarna medvetna om vad som krävs för att hävda sig internationellt,
identifiera delar att utveckla hos ekipaget, tillhandahålla utbildning inom olika
angelägna områden, samt förmedla kunskap om vilken styrka bra
sammanhållning skapar.
Omsättning på ekipage i U-team kommer ske fortlöpande inför varje
sammankomst.

Mål med U-team
Skapa en flexibel bredd i toppskiktet med kontinuerlig uppföljning
Utveckla konkurrenskraftiga agilityekipage
Hitta förmågor i hela landet och få deltagare att knyta kontakter och utbyta
erfarenheter.

Målgrupp
Ekipage med hög kapacitet för att bli konkurrenskraftiga deltagare i framtidens
agilitylandslag.
Vi vill hitta ekipage som:
• Är mottagliga och öppna för träningstipsutbyte-både ge och ta
• Sätter laget före sig själv
• Inte uttrycker sig nedlåtande om andra tävlande, domare eller andra
funktionärer
• Förstår att deltagande kan innebära långa resor och övernattningar
• Förstår att det både krävs tid och tar tid att utveckla sig
• Bidrar till god stämning och laganda
• Vågar visa sina brister för att utvecklas
• Trivs att träna i grupp och aktivt vill bidra till gruppens utveckling
• Deltar på landslagsuttagningar om de har hund som är i klass 3
• Ekipage från alla klasser