Poängberäkning för Årets parsonlistorna 2014

Styrelsen har gjort en översyn av poängberäkning för samtliga Årets Parsonlistor att gälla för 2014. Besluten har till del fattats av tidigare års- och medlemsmöten, men nu satts i verket. Poängberäkning av samtliga listor i pdf här >>

Frågor rörande detta ställs till vår nya resultatansvariga Sara Karlsson via resultat@parsonklubben.se