Påverka – motionsdags, senast 1 november.

Hur vill du som medlem att Parsonklubben ska utvecklas? Du kan påverka klubbens arbete, relevans och utveckling genom att skriva motioner. Deadline för att motioner ska komma upp på årsmötet vårvintern 2020 är den 1 november.
Motionerna trycks i julnumret av Newsletter och skall först kommenteras av styrelsen, därav den långa beredningstiden.  Läs om hur man ”motionerar” inom SKKs sfär här>>

Sänd din/-a motion-/er till sekreterare@parsonklubben.se.

Kan du dessutom tänka dig att arbeta för klubben och parson russell terriern framåtriktat genom att ställa upp i styrelsen eller i annan funktion eller vill tipsa om någon som du tycker lämplig kontakta gärna valberedningen:
Joakim Sjöberg, smk
Anders Nordström
Annica Andersson