Parsonklubbens inofficiella utställning – Hågelby

SVENSKA PARSON RUSSELL TERRIER KLUBBEN

Inbjuder till vår årliga inofficiella HÅGELBY-UTSTÄLLNING
Torsdagen den 25 maj 2017 på Kristi Himmelfärdsdag.

ANMÄLAN:
Anmälan via http://anmalan.parsonklubben.se

eller SKKs 3-sidiga blankett till:
Britt Pereira, Ankdammsgatan 5 E, 2tr, 171 43 Solna

——————————————————————————–

DOMARE
Mia Sandgren: Grupp 2 – 3 – 5 – 6 – 8 och 10

Anna-Lena Munkvall Grupp 1 – 4 – 7 och 9
( Med reservation för grupp-ändringar, gäller för båda domarna)

Klasser: Valpar 4- 6 mån, 6- 9 mån och 9- 12 mån
Veteraner (från 8 år) och Vuxna hundar

Anmälningsavgift alla klasser 200 kronor.
Halva avgiften fr.o.m. 3: de hund.

Betalas på plusgiro 79 97 48 – 9
OBS VIKTIGT! Både hunden/hundarnas reg.nr och ägarens namn måste stå på inbetalningen.

OBS NYTT! NUMMERLAPPAR hämtas i sekretariatet på utställningsplatsen.

Sista anmälnings/och betalningsdatum 7 maj 2017

Barn med hund 20 kr, anmälan och betalning göres på plats.

Enklare servering finns!

Anmälan via http://anmalan.parsonklubben.se
eller SKKs 3-sidiga blankett till:
Britt Pereira, Ankdammsgatan 5 E, 2tr, 171 43 Solna

Förfrågningar: Britt Pereira 0735-12 74 07 eller email: emblazys@gmail.com

VÄLKOMMNA!