PARSONKLUBBEN SÖKER AKTIVITETSINSPIRATÖRER

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT ANORDNA NÅGON ELLER NÅGRA AKTIVITETER FÖR ANDRA PARSONÄGARE?
DET BEHÖVER INTE VARA SÅ AVANCERAT UTAN EN MÖJLIGHET FÖR PARSONÄGARE ATT FÅ EN MÖJLIGHET ATT TRÄFFAS MED SINA HUNDAR OCH PRATA HUND OCH FÅ TIPS OM HUR MAN KAN AKTIVERA SIN PARSON.
DU ANORDNAR SJÄLV AKTIVITETEN, STYRELSEN ANNONSERAR PÅ HEMSIDAN. KONTAKTA STYRELSEN, styrelsen@parsonklubben.se OCH ANMÄL DITT INTRESSE.