Nytt nummer av Parson Newsletter

Årets första nummer av medlemstidningen är under distribution. Om du inte får tidningen den närmaste tiden kan du kontakta vår kassör Isabella via kassor@parsonklubben.se.
Premiärnummer för vår nya redaktör Lena som du når med ros och idéer för kommande nummer via redaktion@parsonklubben.se.