Nytt månadsbrev från styrelsen

Ordförande Lene

Aprils månadsbrev från styrelsen till oss medlemmar är författat av klubbens ordförande,  Lene Nordström,
som passar på att tacka för att klubbens årsmöte gav henne förnyat förtroende som ordförande under 2010.

Läs Lenes brev här >>