Förlängd rabatt på det nya DNA-testet december månad ut.

Animal Health Trust i England har arbetat en längre tid för att få fram ett DNA-test för att vi ska kunna kontrollera om om våra parsonhundar har en ärftlig belastning för att utveckla eller att vara anlagsbärare av den sent debuterande varianten av ärftlig ataxi eller late onset ataxia, förkortat LOA – läs AHT:s text om ataxi på parson och om det nya testet på engelska >>.  Mer information om sent debuterande ataxi och översatt information om testet på  svenska finner ni här>>.

Testet, som är ett svabbtest, beställs och betalas direkt via AHT:s hemsida >> och december månad ut har Svenska Parsonklubbens medlemmar en rabatt på 20% och för att få denna rabatt måste ni uppge en kod enligt nedanstående information. OBS ny kod för december. Vill ni ha era testsvar före jul bör ni få dem på lådan senast den 10 december.

Styrelsen och AK har beslutat att vi hanterar detta testet på exakt samma sätt  som vi har gjort med DNA-testet för linsluxation. Vi rekommenderar således att det görs hos veterinär med identitetskontroll och att denna noteras på AHT:s dokument och på SKK:s DNA-remiss. Resultat från hundar som testats med id-kontroll på DNA-remiss kan publiceras i Ck-boken.

Viktig information för att kunna få 20 % rabatt på testet t.o.m. 31 december 2012.

Er rabattkod för att få 20% avdrag återfinns nedan med de datum som ni kan få rabatten från och till och med (engelsk tid). Koden kan endast användas vid beställning via AHT:s Webshop (http://www.ahtdnatesting.co.uk). Vid steg 4 (Step 4 – CLIENT INFO), alldeles nedanför ordet Checkout finns en orange ruta med texten ADD A COUPON. Klicka på rutan och du kommer till en sidan som heter Shopping Basket och där finns ett utrymme där man kan lägga in Discount Code (rabattkod). Skriv koden nedan i rutan och klicka på ADD A COUPON i den oranga rutan intill. Klicka på RECALCULATE (räkna om) i den oranga rutan för att få det nya priset med rabatten avdragen. För att ni verkligen ska få denna rabatt så måste vi tillsammans under perioden ha skickat in ett minimum på 20 tester tillsammans . Notera att Coupon Code (rabattkoden) måste skrivas in exakt som nedan, utan mellanrum och endast med stora bokstäver.
       
 

Coupon Code/Rabattkod

IGAKF1081

 
 

Rabatt 20% till SPRTK:s medlemmar från:

1 december 2012

 
 

till och med:

31 december 2012

 

Läs mer här>>