Nya utställningsregler 2011

SKK och Parsonklubben informerar:

Från och med 2011 kommer nya utställningsregler att gälla i samtliga nordiska länder. De nya reglerna ska gälla i första hand i ett år (2011) för att sen eventuellt justeras i samråd inom NKU. Därefter ska de gälla i en femårig låsningsperiod från 2012 till och med 2016.

SKKs Utställningskommitté (UtstK) anordnar en central utbildning den 25 och 26 september för berörda funktionärer i länsklubbar, specialklubbar och avtalsklubbar. Den 25 september är målgruppen klubbarnas utställningsansvariga och handledare för utbildning av certifierade utställningsarrangörer. Den 26 september är målgruppen klubbarnas ringsekreteraransvariga och handledare för utbildning av ringsekreterare.

För mer information om utbildningen se information under Kurser & konferenser, under september 2010.

De centrala utbildningsseminarierna berör endast berättigad funktionär i SKKs länsklubbar, specialklubbars huvudstyrelser samt avtalsklubbar. Det är inte möjligt att anmäla sig om man är ringsekreterare eller om man tillhör en rasklubb, avdelning, distrikt, lokalklubb mm. under någon läns-, special- eller avtalsklubb. Tanken är sen att deltagarna från de centrala utbildningsseminarierna (25/9 och 26/9) ska hjälpa SKK att utbilda vidare i ”sin” organisation (rasklubb, avdelning, distrikt, lokalklubb mm) genom att arrangera egna regionala utbildningstillfällen. 

Nedan finns en fil där du ser vilka regionala utbildningar som klubbarna kommer att arrangera.

SKKs intention är att alla som är involverade i SKKs utställningsverksamhet ska få utbildning i de nya reglerna innan utställningsåret 2011 börjar.

För er som är ringsekreterare är det därför viktigt att ni tar möjligheten att närvara vid en lämplig regional utbildning som ni hittar med hjälp av filen nedan.

Respektive läns- och specialklubb bör informera ”sina” (rasklubb, avdelning, distrikt, lokalklubb, mm) klubbar var deras regionala utbildningar går av stapeln. Men ni som är utställningsansvariga i en rasklubb, avdelning, distrikt, lokalklubb, mm, kan förståss själva ta hjälp av filen nedan för att hitta ett lämpligt utbildningsstillfälle.

Under hösten 2010 kommer de svenska exteriördomarna att få information om de nya harmoniserade utställningsreglerna. Men ni är självklart också välkomna att närvara vid de regionala utbildningarna.

Läs mer om detta på SKKs hemsida >>>