Nya protokoll för läsning.

Parsonklubbens styrelse och avelskommitté har sammanträtt var och en för sig och deras
protokoll finns nu tillgängliga i respektive arkiv.

Styrelsens arkiv >>
Avelskommitténs arkiv>>