Jakt- och Fiskemässa i Ramsele – monterbemanning sökes.

Är någon medlem i Parsonklubben intresserad av att hjälpa till i rasmontern så hör av dig till styrelsen.

Inbjudan till deltagande i jakthundsparad

I samband med Jakt och Fiskemässan i Ramsele (Sollefteå kommun, Västernorrland) den tjugonde maj har vi för avsikt att genomföra en Jakthundsparad. Detta för att marknadsföra hundar och ge nya och gamla jägare en bild av vad det finns för jakthundar att välja bland idag. Besökarna ska beredas möjlighet att se och träffa hundarna och få tillfälle att prata med hundägarna om de olika rasernas egenskaper. Bara att få se en ovanlig ras i verkligheten kan vara oerhört intressant.

Vi har tänkt oss följande upplägg:
Det kommer att finnas ett Hundtorg där alla representerade rasklubbar har en monter med information om sin/sina raser. Denna monter är kostnadsfri, men respektive klubb får bemanna den själv. På Hundtorget har besökarna möjlighet att träffa hundarna och ”mingla” med hundägarna. Vid två tillfällen under dagen sker en visning av raserna (hundarna med förare går runt på ett område) varvid varje ras ges en kort presentation av en speaker. Raspresentationen ska inte vara mer än 30 sekunder då vi i utgångsläget har en lista på 65 raser. Det får inte inte bli så långdraget att folk tappar intresset, bättre att de som är intresserade av en speciell ras tar kontakt i montern efter visningen.

Vi hoppas att Er rasklubb är intresserad av att ställa upp med dels den rasinformation ni vill framhålla i själva paraden, och att ni för den eller de raser ni representerar ger förslag på lämplig hund och hundägare för ett sådant arrangemang, samt att ni på något sätt bemannar montern. Man kan mycket väl tänka sig att hundägaren står i montern vid sidan av själva visningarna.

Ni är hjärtligt välkomna att delta i denna dag med hunden i fokus!

För JRF Västras Jaktklubb

Östen Eriksson
Ansvarig för Hundparaden (Hundgeneral)