Information om DNA-tester från SKK/AK

Med anledning av de många frågor rörande genetiska tester som inkommer till SKK, från såväl uppfödare som rasklubbar, har SKKs avelskommitté (SKK/AK) vid sina två senaste möten diskuterat olika frågeställningar relaterade till gentester. I bifogad artikel ger kommittén sin syn på DNA-tester och tillämpningen av dessa i avelsarbetet.

Tillgången till genetiska tester för olika sjukdomsanlag hos hund ökar lavinartat. Att som uppfödare eller hundägare bedöma nyttan med och tillförligheten av dessa tester kan vara svårt. Även om gentester som verktyg i avelsarbetet medför nya möjligheter, skapar de också frågeställningar och utmaningar. Att ett test finns tillgängligt innebär inte automatiskt att det är lämpligt att använda, eller att det är tillförlitligt för den aktuella hundrasen.

Läs mer om SKK/AKs syn på DNA-tester i bifogad informationsartikel! I slutet av artikeln finns även ett generellt policyuttalande från kommittén. Sprid gärna informationen i dokumentet via era webbplatser och/eller klubbtidningar. Dokumentet kommer även att publiceras i Hundsport Special nr 1/2015.