Information gällande gryt och viltspåraktiviteter i samband med Specialen

GRYT

Fredag 2/8 träning kl 17.30

Kostnad:
Grytträning 100 kr/hund, apporteringsträning är gratis.

Grytanlagsprov 300 kr
Apporteringsprov 150 kr

Tiderna för träningen och proven är på grund av värmen vid denna årstid.

Webbanmälan till grytprov Rengsjö 4/8 >>

VILTSPÅR

Fredag 2/8 anlagsspår start kl 9.00 . (Är det få anmälningar till anlagsproven, vilka prioriteras, finns möjlighet till öppenklasspår, ange i så fall detta när du anmäler till Isabella)

Söndag 4/8 öppenklasspår start kl. 8.00
OBS! Beroende på olika spår domare kan man få lov att åka en bit med bil för att gå sitt spår.

Kostnad:
Anmälningarna på hundarna inför spår om inte det kan ske via SGK hemsida – webbanmälan viltspårprov Gävleborg grythundklubb augusti >>   så behöver vi ha denna info:
Hundens namn
Reg + chip nr
Födelsedata
Ägarens namn, adress och telefonnummer
150 kr sätts in på GGK:S konto pg 491065-9, 200 kr betalas till domare på plats + ev. reseersättning.

Spåren: är tidiga pga av att det kan bli mycket varmt denna tid på året.

Är det någon som inte klarar av sitt anlag fredag och vill gå anlag istället på söndag så ev. kan det ordnas i mån av plats. Allt beror på hur många hundar som kommer till start på söndag.

ANMÄL DITT INTRESSE SENAST DEN 15 JULI TILL  isabella.asp@telia.com