Hej Alla Parsonägare!

December, årets sista månad, som också är sista månaden i klubbens verksamhetsår.

Styrelsen är i full gång att förbereda årsmötet, men samtidigt finns många ärenden att fullfölja. På hemsidan och i Newsletter (som kommer i julveckan) kan Du läsa årets motioner och se styrelsens ställningstaganden. Senare kommer också program för årsmötet att presenteras.  Årsmötet avhålls under den 4-5 februari  i Hällekis. Där finns en mycket fin vandrarhemsanläggning med god service, som vi upplevde under Parsonspecialen. Styrelsens förhoppning är att många medlemmar viker den helgen så att vi parsonvänner kan umgås och ha trevligt tillsammans. Hundar är också välkomna.

Jag upplever att vår verksamhet under mitt första ordförandeår är att för det första, verka för att vår hundras har ett gott hälsotillstånd och förbereda för detta i framtiden. För det andra ska klubben ha en bra avvägd bedömning mellan extriör utseende och kvalitet i hundens arbete för att förtjäna en titel som Årets parson. Detta avspeglas också i variationer till nya motioner för årsmötet att ta ställning till. Styrelsen har haft allvarliga och sakunderbyggda diskussioner för att ta beslut, vilka är presenterade på vår hemsida. Vi får se om årsmötet är av samma uppfattning som styrelsen, som hoppas på medlemmarnas generösa givanden av argument för att föra parsonhundens välstånd vidare.

Vidare är det viktigt att alla medlemmar ska känna sig delaktiga i klubben trots att man inte jagar med sin hund eller går på utställning. Frågan om vad som gör en rasklubb inbjudande för alla medlemmar är bland annat något som kommer att lyftas på vår medlems/uppfödarkonferens i februari.

När nu vinter och snö kommer hoppas jag att ni gör långa och sköna promenader med Era hundar. Jakterna, utställningarna eller några av de andra roliga aktiviteterna bygger också välstånd och god hälsa för oss alla. Aktivitet är sann glädje för vår Parson. Aktiviteterna kan ge poäng som Årets Parson, vilket är presenterat och uppdaterat på vår hemsida.

Lycka är att trivas med vår parson och att de trivs med oss. Jag önskar att Ni får många härliga och vintriga hundminnen och ser fram mot ett nytt och spännande hundår 2012.

Jag och styrelsen lyckönskar alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År.

Isabella Asp
Ordförande