111029 Loa förliggarchampion

Bogesund 2011-10-29
Godkänt GJf
Grytjaktchampion förliggare
Radagast Loa
Domare Johan Axelsson