Genomfört BPH med skott

marley_bph2

Genomfört BPH med skott

2017-04-08, Sandared

Cŵn Annwfn Jolly Good Fellow (Marley)

Ålder: 19 månader