Dvärgbandmask

Efter stor uppmärksamhet i press blev de strax tyst om Dvärgbandmasken.
Här följer lite info från SKK om det lilla djuret;

Dvärgbandmask
Rävens dvärgbandmask har för första gången påträffats i Sverige. Även om dvärgbandmasken kan smitta via hund och orsaka allvarlig sjukdom hos människor manar SKK landets hundägare till lugn. I dagsläget rör det sig om ett enstaka fynd av en parasit som finns på många håll i Europa och där orsakar få sjukdomsfall.

Echinococcus multilocularis, eller rävens dvärgbandmask som den också kallas, har alltså för första gången hittats i Sverige. Räven som bar på smittan sköts i Uddevallaområdet i december 2010 och skickades in som en del av SVAs övervakningsprogram. SVA kommer nu att följa upp genom att analysera ytterligare rävar skjutna i området.

Konsekvenser för hundägare
Att rävens dvärgbandmask nu finns i Sverige kan på sikt få konsekvenser för friluftslivet och för hur vi håller våra husdjur då rävens dvärgbandmask kan orsaka allvarlig sjukdom hos människa. I dagsläget ska konsekvenserna av fyndet dock inte överdrivas eftersom det rör sig om ett enstaka fall.

För att hundar ska bli smittade måste de få tag på och äta infekterade smågnagare, som är den huvudsakliga mellanvärden för dvärgbandmask. Hundägare i området uppmanas att följa händelseutvecklingen och vara försiktiga om man vet att hunden kan ha varit utsatt för smitta. Det innebär dock inte att alla hundägare i Västsverige ska sluta klappa och kela med sin hund.

– Smittan finns på många håll i Europa men det betyder inte att hundägare i dessa länder inte klappar och pussar på sina hundar, säger SKKs vd Ulf Uddman. Visst är det klokt att visa försiktighet om man har sin hund lös i det nu drabbade området men för huvuddelen av landet finns ingen anledning till panik.

Svenska Jägareförbundet uppmanar sina medlemmar i Västra Götaland som haft hunden lös i skog och mark att avmaska denna. – Att avmaska är enkelt och relativt billigt och eftersom konsekvenserna kan bli stora tycker vi det kan vara motiverat, säger Niklas Holmqvist på Svenska Jägareförbundet. För en stadshund torde riskerna att sprida någon smitta vara mycket små.

Flera myndigheter arbetar med att ta fram rekommendationer för hundägare och allmänhet i det nu drabbade området.

Fakta om rävens dvärgbandmask
Räven är huvudvärd för Echinococcus multilocularis, men även hund och andra djur kan vara huvudvärd. Rävar och hundar smittas genom att äta sork, som är den huvudsakliga mellanvärden. Dvärgbandmasken lever i rävens, eller hundens, tarm och orsakar där ingen skada alls. Cirka en månad efter smitta börjar masken avsöndra ägg via rävens avföring. Äggen, som är osynliga för ögat, kan hamna på bär och svamp och därigenom smitta människa som också kan agera mellanvärd.

Även ägg som fastnat i hundens päls kan smitta via händerna om man inte tvättar sig efter att ha klappat en hund. Äggen utvecklas i människan till en så kallad blåsmask och bildar vätskefyllda blåsor i olika organ, främst levern. Infektion hos människa är mycket ovanlig men kan ge besvärlig sjukdom som är svårbehandlad. För att undvika infektion är det viktigt att noga skölja, eller helst koka, svamp och bär från smittade områden samt att hålla god handhygien vid kontakt med husdjur som vistas i skog och mark.

Norge kräver avmaskning innan införsel
Fr.o.m 11 mars 2011 måste hundar (och katter) som reser från Sverige till Norge vara avmaskade mot rävens dvärgbandmask.

/SKK