Flerfaldig champion

TIken Fröken Fräkens Norma Sjhöholm fyllde två år den 14 juli 2022. Fredag 15/7 på ÖNTEKs utställning i Luleå blev hon svensk champion för Cina Hasselgren och hade då redan 2 cert i Norge, Finland och Danmark samt Nordic cert i Norge, Finland och Sverige.

Den 16/7 blev hon Nordic show champion för Ewa Nielsen på hemmaplan i Piteå.
Därmed kommer hennes tidigare nordiska framgångar i nordiska utställningsringar kunna stambokföras. Så här långt återfinns hennes SE UCH och DK UCH i vår svenska stambok. Norskt, finskt och NORDIC championat kommer registreras så snart semestrarna är överståndna.