Årsmötesprotokoll 2012 och RAS-utvärdering 2011

Styrelsen har publicerat årsmötesprotokollet från årsmötet i Hällekis den 5/2 under styrelsens arkiv >>

Vi vill också påpeka att Avelskommitténs årliga utvärdering av parsons rasspecifika avelsstrategi – RAS-utvärdering 2011 – är publicerad i AK:s arkiv>>