Årets gryt-, utställning och agilityparson – slutresultat 2013 publicerat.

Sara Karlsson, nyinvald ledamot i styrelsen har nu tagit över skötseln av våra årets parsonlistor. Sara har inlett med att gå igenom 2013 års listor ett varv till och nu ska allt det som är inskickat vara med och vara korrekt poängfört visavi resp listas regler. Likafullt kan det ha smugit sig in fel. Hör i så fall av er. Sista inlämningsdag för resultat var 12 januari.

Återstår nu för vår ordförande Tommy att räkna ut Årets parson 2013 – Årets Arbetande parson 2013 och Årets uppfödare 2013.

Kontakta Sara via resultat@parsonklubben.se