Angående inlägg i sociala medier

På förekommen anledning vill Parsonklubbens styrelse klargöra att styrelsen har som policy att aldrig kommentera inlägg på sociala medier som rör klubben.

Vi tycker det är olämpligt att ventilera sitt missnöje och kritisera klubben och dess funktionärer i medier där även icke medlemmar har tillträde, i stället för att ta kontakt direkt och framföra sina synpunkter. Många gånger kan man få en förklaring och missförstånd kan på så sätt undvikas.

Vår förhoppning är att alla våra medlemmar vill rasens bästa och vi tror inte det finns någon som gör något arbete i klubben av någon annan anledning.

Om all energi läggs på att göra positiva saker för klubben istället för att leta fel tror vi att det finns goda möjligheter att ha en trivsam atmosfär och bli fler medlemmar, något vi tycker är väldigt viktigt.

Det finns även en webbpolicy i klubben som avslutas enligt nedan:

Synpunkter och diskussioner inom SPRTK välkomnas, men ska följa god sed och etik inom föreningslivet, framföras på sakliga grunder och på för föreningslivet och SKK-organisationen vedertaget sätt.

Styrelsen önskar alla medlemmar en trevlig höst.