Aktivitet Mellan

 

Grytträning Öster Malma
onsdag 22 juni kl 18
100kr/ekipage
Anmälan till Kristin via sms 076-810 03 73 senast 20 juni