Uppflyttad i agility- och hoppklass.

Parsonhanen Boomerang, Bonzo kallad, har med kort mellanrum uppflyttats till både agility- och hoppklass 2. Sista pinnen i agilityklass 1 tog han i Bollnäs den 22 juni och sista pinnen i hoppklass 1 tog han i Dala-Floda 30 juli.

Se de senast uppflyttade agilityparson här>>