2013 års jaktprov och grytanlagsprov stambokförda

Nu publicerar vi de hundar som genomfört grytanlagsprov, grytapporteringsprov och grytjaktprov under 2013.
Vid sidan av stamboken där uppgifterna samlas per hund kan ni även läsa grytdomarens provberättelse för de jaktprov som parsonhundar genomförde under 2013.