Manusstopp Newsletter 8 november 2021

Vi förlänger manusstoppet för julnumret av Parson Newsletter en vecka. Sista dag måndagen den 8/11.

Material till medlemstidningen till redaktion@parsonklubben.se
Motioner sänds till sekreterare@parsonklubben.se