Deadline 1 november 2021

Observera 1 november som manusstopp för julnumret av Parson Newsletter och sista datum för motioner till årsmötet 2022.

Material till medlemstidningen till redaktion@parsonklubben.se
Motioner sänds till sekreterare@parsonklubben.se