Vill du skänka hederspriser till Specialen?

Vill du skänka hederspriser till de hundar som deltager på Specialen i september?
Nu kan alla ni som vill skänka Hederspris till valfri hund i den valfria klass du själv väljer!

Maila till Isabella Asp isabella.asp@telia.com och skriv till vilken klass och vilken placering i den klassen du vill skänka ditt/dina Hederspriser!
Nedan är en lista över vilka klasser och hundar som finns kvar att välja!
Juniorklass tik         1a
Unghund hanar      1a, 2 och 3a
Unghund tikar         3a och 4a
Öppenklass hanar  1a och 2a
Öppenklass tikar.    1a, 2, 3, 4, 5, 6a
Champion hanar     1a och 2a
Champion  tikar      1a, 2, 3 och 4a
Jaktklass hanar        2a och 3a
Jaktklass tikar           2a och 3a